Ako to funguje

Cieľom tejto stránky je spojiť ponuku a dopyt po pracovníkoch, či sa jedná o pracovníkov pri svojpomocnej stavbe domu, oprave automobilu,  alebo napríklad aj právnych služieb či opatrovania detí alebo upratovania a žehlenia.

Zákazník ( ten čo si tu bude vyberať pracovníka)

Táto stránka má za úlohu ponúknuť  záujemcom o služby zoznam pracovníkov ponúkajúcich danú službu v daných regionoch Slovenska rozdelených podľa okresov a informovať ho o cenách služieb konkrétneho pracovníka. Úlohou je ponúknuť záujemcovi o služby informáciu, o pracovníkoch či službu ponúkajú ako firma (živnostník), partia, alebo sa jedná o brigádnika, či prácovníka vykonávajúceho prácu popri zamestnaní (ako fušku). Stránka ponúka zákazníkom možnosť hodnotiť pracovníkov, čím zvyšuje záujem pracovníkov vykonávať prácu dôsledne a zodpovedne a tým získavať kladnú referenciu.. Zákazník má možnosť získať kontaktné údáje na pracovníka a kontaktovať  ho za účelom dohodnutia si konkrétnych služieb a cien. Po vykonaní práce má zákazník možnosť hodnotiť daného pracovníka.

Pracovník (ten čo sa tu bude registrovať a ponúkať  svoje služby

Úlohou tejto stránky je ponúknuť pracovníkovi, ktorý sa chce prezentovať a ponúknuť  svoju službu čo najširišiu možnosť  opisu činností ktoré vykonáva a čo najpresnejšie určiť regioný, kde službu ponúka. Pracovník si môže určiť viac okresov v ktorých je ochotný službu vykonať. Do svojho profilu môže vložiť okrem vlastnej fotografie aj fotografie vlastných realizácií, ceny jednotlivých služieb a vlastné kontaktné údaje.